Skip to main content
search

Денсаулық сақтаудағы экономика және медициналық сақтандыру кафедрасы

Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебінің құрамында 1998 жылы «Денсаулық сақтау экономикасы» кафедрасы мен меңгерушісі құрылды.кафедра доцент Куракбаев К.К. болып тағайындалды, ал 2007 жылы «Денсаулық сақтау менеджменті» кафедрасымен бірлесе отырып, «денсаулық сақтау менеджменті және экономикасы» кафедрасына қайта құрылды.

2015 жылы «ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті болып қайта құрылды. 2018 жылы «Денсаулық сақтау және фармация менеджменті» кафедрасы «Денсаулық сақтау менеджменті» кафедрасы болып өзгертілді. МӘМС жүйесін енгізуге байланысты денсаулық сақтау жүйесінің қажеттілігін ескере отырып, 2020 жылдың тамыз айында елдегі жалғыз болып табылатын «Денсаулық сақтау және сақтандыру медицинасы экономикасы» кафедрасы ашылды.

Мақсаттары: нарықтық экономика, республикадағы міндетті медициналық сақтандыру жүйесі (МӘМС) жағдайында халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыруда академиялық және практикалық дайындығы бар басқарушы кадрларға Денсаулық сақтау қажеттілігін қамтамасыз ету, МӘМС енгізудің проблемалық мәселелерін, оны дамытудың перспективалық бағыттарын зерделеуге байланысты ғылыми зерттеулер жүргізу және т. б.

Кафедра міндеттері

–  міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау экономикасы және медициналық көмекті ұйымдастыру бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу;

– магистратура мен докторантурада Денсаулық сақтау экономикасының қазіргі заманғы бағыттарына және денсаулық сақтаудағы нарықтық экономиканың негізгі заңдарын пайдалануға, медициналық қызметтерді қаржыландыру мен төлеу жүйесіне оқыту;

– МӘМС жүйесінде медициналық ұйымның қызметін ұйымдастыру, қаржылық менеджмент, олардың экономикалық тиімділігін бағалау мәселелері бойынша біліктілікті арттыру курстарында медициналық ұйымдардың, бөлімшелердің және қаржы-экономикалық бейіндегі қызметкерлердің жоғары білікті басшыларын даярлау;

– МӘМС енгізудің проблемалық мәселелерін, оны дамытудың перспективалық бағыттарын және т. б. зерделеуге байланысты ғылыми зерттеулер жүргізу.

– Денсаулық сақтау органдары мен ұйымдарына ұйымдастырушылық-әдістемелік және консалтингтік көмек көрсету;

– кафедра қызметінің бейіні бойынша халықаралық ынтымақтастық.

Куракбаев Куралбай Куракбаевич

Куракбаев Куралбай Куракбаевич

Кафедра меңгерушісі, профессор, мғд,

Э-адрес k.kurakbaev@ksph.kz
Тел. +7 701 212 6956

Кадирбекова Фатима Абжаппаровна

Кадирбекова Фатима Абжаппаровна

Аға оқытушы, Қоғамдық денсаулық сақтау магистрі

Э-адрес k.kurakbaev@ksph.kz
Тел. +7 701 212 6956

Ахметов Валихан Исаевич

Ахметов Валихан Исаевич

профессор, медицина ғылымдарының докторы

Жолдасбекова Айжан Сапарбековна

Жолдасбекова Айжан Сапарбековна

аға оқытушы, медицина ғылымдарының магистрі, "қоғамдық денсаулық сақтау"мамандығы бойынша докторантура түлегі.

Телефон (рабочий): 8 727 337 80 32 вн.(168)
E-mail: a.zholdasbekova@ksph.kz

Бримжанова Маржан Дихановна

Бримжанова Маржан Дихановна

PhD докторы, Денсаулық сақтау экономикасы және сақтандыру медицинасы кафедрасының доценті.

Э-адрес: m.brimzhanova@ksph.kz
Тел. +7 701 462 9091

7М10107 – «Денсаулық сақтау менеджменті» (бейіндік бағыт)

7M10108 – «Денсаулық сақтау менеджменті» (ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М10101 – «Денсаулық сақтау ақпараттық технологиялар менеджменті» (бейіндік бағыт)

7М04103 – «EМВА» (1 жыл)

7М04102 – «МВА» (2 жыл)

7М10145 – «Медицина» (бейіндік)

7М10141 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» (бейіндік)

7М10106 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» (ғылыми-педагогикалық)

7М10144 – «Медицина» (ғылыми-педагогикалық)

8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» (8D10101 «Қоғамдық денсаулық сақтау» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD))

6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» (6D110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша философия докторы (PhD))

8D10141 – «Медицина» (8D10141 «Медицина» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD))

Магистратура –

Пәндер

1.Қаржылық менеджмент және денсаулық сақтау экономикасы

2.Денсаулық сақтаудағы қаржылық менеджмент

3.Денсаулық сақтау саласындағы адам ресурстарын басқару

4.Бизнес процестерді талдау және модельдеу

5.Бизнесті зерттеу

6.Экономика және денсаулық сақтауды қаржыландыру

7.Денсаулық сақтаудағы сапаны басқару

8.МӘМС өзекті мәселелері бойынша элективті курстар

9.Саясат, экономика және денсаулық сақтау менеджменті

Қосымша кәсіптік білім беру

Біліктілікті арттыру

1.Стратегиялық менеджмент (медициналық ұйымдағы бизнес-процестерді жоспарлау және қалыптастыру)

2.Денсаулық сақтаудағы корпоративтік басқару негіздері мен технологиялары

3.Денсаулық сақтаудағы бизнес процестердің негіздері мен технологиялары

4.Денсаулық сақтаудағы арық өндірістің заманауи технологиялары

5.Денсаулық сақтаудағы қаржылық менеджменттің өзекті мәселелері

6.АМСК ұйымының медициналық қызметтеріне ақы төлеудің өзекті мәселелері және СКПН әдіснамалық негіздері

7.Медициналық қызметтерге ақы төлеудің және медициналық ұйымдардың шығындарын басқарудың өзекті мәселелері

8.Қаржы ресурстарын басқару, медициналық ұйымдардың кредиторлық берешектерінің алдын алу және азайту жолдары

9.Медициналық ұйымдардағы бизнесті зерттеу және бизнесті жоспарлау

10.Қазіргі заманғы тәсілдер адам ресурстарын басқару

11.Медициналық көмектің сапасын басқару

12.Денсаулық сақтау саласындағы сараптамалық қызметті ұйымдастыру

Денсаулық сақтауды басқару органдарының мемлекеттік және мемлекеттік емес денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары және орта буын Денсаулық сақтау басшылары, МӘМС қорының басшылары мен қызметкерлері.

Денсаулық сақтау ұйымдарының басшылары мен оның орынбасарлары, бөлімше басшылары, бас медбикелер, менеджерлер, экономистер және қаржы қызметкерлері, медициналық статистиктер.

Close Menu