Магистратура

Оқуға түсу

Магистратура
Үлгілік қағидалар
Қабылдауға арналған өтініш үлгісі

Оқыту

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратура, 2 жыл
Бейінді бағыт бойынша магистратура МВА 2 жыл
Бейінді бағыт бойынша магистратура 1 жыл

Сабақ кестесі

Акад. календарь 1к. Магистратуры

Акад. календарь 2к. магистратуры

Расписание Магистратуры 1 курс

Расписание Магистратуры 2 курс

Бітіру

Ағымдағы бақылауды жүргізудің типтік ережелері
Диссертацияны ресімдеуге қойылатын талаптар туралы ережелер

Магистранттардың диссертациялық жұмыстарын плагиаттың барына тексеру тәртібі туралы ереже

Қосымша мәліметтер

6М110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша магистратураның сыртқы мамандандырылған (бағдарламалық аккредиттеу) білім беру бағдарламасы аясында сыртқы баға (аудит) бойынша БСҚТҚА сарапшы тобының нұсқауларын орындау және ескертулерін жою бойынша түзету әрекеттерінің жоспары.
6M110100 — «Медицина» мамандығы бойынша магистратураның сыртқы мамандандырылған (бағдарламалық аккредиттеу) білім беру бағдарламасы аясында сыртқы баға (аудит) бойынша БСҚТҚА сарапшы тобының нұсқауларын орындау және ескертулерін жою бойынша түзету әрекеттерінің жоспары.

Ағылшын тілінде оқыту бағдарламасы