Department of “Surgical diseases”

The Department of Surgical Diseases was established in February 2020. The department includes related
specialties such as: resuscitation and anesthesiology, obstetrics and gynecology, urology, oncology,
traumatology and orthopedics

Дипломнан кейінгі деңгейде (магистратура, докторантура) таңдау компоненті бойынша дәріс беріледі:-Ақпаратты ауыз-екі жеткізу-Серіктестік: зерттеу және қоғамҚосымша кәсіби білім беру деңгейінде ( біліктілікті көтеру, қайта дайындау) саласында білім беру қызметі хирургия салас ының барлық бөлімдері қамтылған: реанимация и анестезиология, акушерлік және гинекология, урология, онкология, травматология және ортопедия

Toleutayuly Karibay-Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Surgery of the KMU “KSPH”