Нұр-Сұлтан қ. филиалы

Бердиярова Дина Серикбаевна – филиал директоры, медицина ғылымының кандидаты

Ахильбекова Татьяна Анатольевна – директор орынбасары

Изизова Мухаббат Рикалиновна – Бас бухгалтер

Вахитова Раиса Раисовна – менеджер

Бердиярова Жанар Серикбаевна – менеджер

Нұр-Сұлтан  қ. «ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті» ЖШС филиалының банктік деректемелері:

БИН: 170141010920
Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Аманат к-сі 3, 2 қабат, 217 каб.
Заңды мекенжай: Нұр-Сұлтан қ., Пушкин к-сі, 37/1
Тел.: +7 (7172) 25 31 07+7 (708) 425 31 07
e-mail:  astana@ksph.kz