«ҚДСЖМ» ҚМУ қош келдіңіз!

ҚДСЖМ Қазақстандық медициналық университеті — қоғамдық денсаулық сақтау мамандарын, денсаулық сақтау менеджерлерін дайындау және үздіксіз кәсіби дамытуда, біліктілігін арттыруда, халық денсаулығын қорғау және саланы дамыту саласында талдамалық, сараптық зерттеулерді жүргізуде  көшбасшы болып табылады.
«ҚДСЖМ» ҚМУ миссиясы – сапалы білім, қолданбалы ғылым және тиімді консалтинг арқылы қоғам денсаулығын жақсарту.

БІЗДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗ:

* ақиқат пен білімге ұмтылу;
* бір-біріне ынтымақтастық пен қызығушылықты арттыру;
* адалдық пен ашықтық;
* академиялық еркіндік, кәсібилік, өзін-өзі талап ету және жауапкершілік;
* әртүрлі мәселелер бойынша мәртебесі мен жасына, әртүрлі ұстанымдарға қарамастан белсенді қоғамдық ұстаным, ынтымақтастық және өзара сыйластық таныту.

Қызметтің негізгі бағыттары:

ᅠᅠБілім беру

ᅠҒылым

ᅠСарапшы-консалтингтік қызмет

Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебіне - 25 жыл!

Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебіне - 20 жыл!

Круглый стол

Campus Area

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

«ҚДСЖМ» ҚМУ КЕЛЕСІ ҰЙЫМДАРДЫҢ МҮШЕСІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

УНИВЕРСИТЕТ СЕРІКТЕСТЕРІ