Шұғыл медициналық көмек, анестезиология, кардиоанестезиология, реаниматология

Исмаилов Еркинбек Лесбекович – кафедра меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты;

Ералина Светлана Нукашевна – кафедра профессоры, медицина ғылымдарының кандидаты;

Абдрасулов Рашид Булатович – кафедра доценті медицина ғылымдарының кандидаты;

Батырханова Нурниса Муратовна – кафедра доценті, медицина ғылымдарының кандидаты;

Сиезбаев Мурат Медеугалиевич – кафедра ассистенті, медицина ғылымдарының кандидаты

Текесбаев Куаныш Жексенович – кафедра ассистенті, медицина ғылымдарының кандидаты

Медициналық шұғыл медициналық жәрдем,

анестезиология, кардиоанестезиология, реаниматология, трансфузиология,

токсикология және ГБО кафедрасы

М.ғ.к., доцент Исмаилов Еркинбек Лесбековичтің басшылығымен

Байланыс телефоны: +7 705 111 10 68

Электронды адресі: ajmanm@bk.ru

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЦИКЛДАРЫ
1 Анестезиология және реаниматология, оның ішінде балалардың Хирургиялық бағыт және терапиялық бағыт мамандықтары бойынша білім деңгейі және жұмыс өтілі бар мамандар, интернатура (бар болса) 1080/20 Топты қалыптастыруына қарай
2 Трансфузиология Хирургиялық бағыт және терапиялық бағыт мамандықтары бойынша білім деңгейі және жұмыс өтілі бар мамандар, экстракорпоральдық уытсыздандыру дәрігерлері, нефрологтар 864/16 Топты қалыптастыруына қарай
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЦИКЛДАРЫ
1 Клиникалық практикадағы гемотрансфузиология Хирургиялық бағыт және терапиялық бағыт мамандықтары бойынша білім деңгейі және жұмыс өтілі бар мамандар, экстракорпоральдық уытсыздандыру дәрігерлері, нефрологтар 216/4 Топты қалыптастыруына қарай
2 Анестезиологияның инновациялық технологиялары және АТ Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем дәрігерлері 216/4 Топты қалыптастыруына қарай
3 Анестезиологияның инновациялық технологиялары және АТ Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем дәрігерлері 108/2 Топты қалыптастыруына қарай
4 Анестезиология мен реаниматологияның таңдаулы мәселелері Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері 108/2 Топты қалыптастыруына қарай
5 Кардиологиядағы шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем дәрігерлері, ЖПД, терапевттер. 108/2 Топты қалыптастыруына қарай
6 Кардиологиядағы шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем дәрігерлері, ЖПД, терапевттер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
7 Акушерлік пен гинекологиядағы шұғыл көмек және АТ Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем дәрігерлері, акушер-гинекологтар 108/2 Топты қалыптастыруына қарай
8 ҚЖА кезіндегі шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем дәрігерлері, ЖПД, терапевттер. 108/2 Топты қалыптастыруына қарай
9 Альбуминдік диализ. «МАРС- терапия» Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, экстракорпоральдық уытсыздандыру дәрігерлері, нефрологтар 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
10 Хирургиядағы гемотрансфузия қағидалары Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, барлық бағыттағы хирург-дәрігерлер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
11 Акушерлік пен гинекологиядағы гемотрансфузия қағидалары Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, барлық бағыттағы акушер-гинеколог дәрігерлері. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
12 Терапиядағы гемотрансфузия қағидалары Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, барлық бағыттағы терапевт-дәрігерлер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
13 Гипербариялық оттектеу Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
14 Терапевт дәрігері үшін инфузиялық терапия Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, травматологтар, жедел жәрдем, емханалар (ЖПД) дәрігерлері 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
15 Госпитальға дейінгі кезеңде инфузиялық терапия Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері, жедел шұғыл жәрдем, ЖПД, терапевттер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
16 Хирургия, травматологияда МҚЖЗ және СЖЖ кезіндегі кіші көлемді инфузиялық терапия Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық дәрігерлері 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
17 Клиникалық практикада ТІТҚҰ синдромы Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық дәрігерлері 108/2 Топты қалыптастыруына қарай
18 Хирургияда  ТІТҚҰ синдромы Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирургиялық бағыттағы дәрігерлер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
19 ТІТҚҰ синдромына зертханалық мониторинг жүргізу Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық дәрігерлері 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
20 ҚНЖ органдар арасындағы тұрақтылықты белгілейтін әдіс ретінде Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық дәрігерлері 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
21 Заманауи зертханалық  мониторинг. ҚНЖ анықтау Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық дәрігерлері және зертханашылар. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
22 Ацидоз кезіндегі интенсивтік терапия Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық дәрігерлері 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
23 Барлық шок түрлері кезіндегі гемодинамикалық қолдау Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық мамандық дәрігерлері, шұғыл жедел жәрдем. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
24 Интенсивтік терапия кезеңіндегі ЖБЖ және СБЖ бар науқастарды бақылау стратегиясы Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 54/1

 

Топты қалыптастыруына қарай
25 Жіті және созылмалы гемодиализ Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
26 Клиникалық практикадағы плазмаферез Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
27 Травматологиялық практика және АТ кезеңінде сепсисті емдеудегі  ГДФ – ДАБТ Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
28 АТ-да науқастардың ҚКЛС, УКС Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, хирургтар, акушер-гинекологтар, травматологтар, терапевттер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
29 Күрделі жағдайларда шұғыл жәрдем – симмуляциялық технологиялар Барлық мамандық дәрігерлері 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
30 УД – анестезиолог пен реаниматологтың практикасындағы тамырлардың және жүйке өзектерінің навигациясы Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирург-дәрігерлер, кардиохирургтар, травматологтар. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
31 Күрделі жағдайлардағы шұғыл көмек Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  жедел жәрдем дәрігерлері, акушер – гинеколог дәрігерлері, кардиологи, неврологтар. 54/1

108/2

Топты қалыптастыруына қарай
32 Анестезиология мен реаниматологияның таңдаулы мәселелері Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  нефрологтар, экстракорпоральдық уытсыздандыру дәрігерлері 108/2 Топты қалыптастыруына қарай
33 Трансфузиология қағидалары Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  барлық бағыттағы хирург-дәрігерлер. 54/1 Топты қалыптастыруына қарай
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУДЫҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
1 Гемодинамикалық мониторинг – мастер-класс Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирург-дәрігерлер, кардиохирургтар, кардиологтар. 6/1 Топты қалыптастыруына қарай
2 Ezona – ультрадыбыстық бақылауды пайдалану арқылы аймақтық анестезия және ота алдындағы жансыздандыру– мастер-класс Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирург-дәрігерлер, кардиохирургтар, травматологтар. 6/1 Топты қалыптастыруына қарай
3 Клиникалық практикадағы күрделі жағдайлар Барлық мамандық дәрігерлері 18/2 Топты қалыптастыруына қарай
4 Метаболиялық мониторинг Анестезиолог-реаниматолог дәрігерлері,  хирургтар, терапевттер, нейрохиргтар, невропатологтар.

 

6/1 Топты қалыптастыруына қарай