Новость

«ҚЖСЖМ» Қазақстандық медицина университеті «Қоғам денсаулығы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д. А.М. Аринғазинаның Вашингтон қ. Дүниежүзілік Банктің High -Level Strategy Session отырысында қатысуы, 2018 ж. 17-19 сәуір.