«Тамыр ауруларының» ишемиялық церебральды инфарктік клиникалық және морфологиялық сипаттамасы

«Тамыр ауруларының» ишемиялық церебральды инфарктік клиникалық және морфологиялық сипаттамасы

Зерттеу объектісі: Алматы каласының ауруханаларында емделген подитам инсулт түрі бар науқастар.
Жұмыс мақсаттары: Алматы қаласының денсаулық сақтау практикасында түрлі подитам инсульті бар науқастарға медициналық көмек көрсететін көп деңгейлі жүйесін іске асыру үшін алгоритмдерін әзірлеу.
Зерттеу міндеттері:

  1. ОЖЖ зақымдалу дәрежесі бар науқастарды оңалту және ишемиялық негізінде инсульт жағдайы ауырлығы кезеңінде бағалау процессін жүргізу;
  2. Ишемиялық инсульттің жедел және ерте қалпына келтіру кезеңінде неврологиялық бұзылыстардың динамикасын зерттеу;
  3. патогенетикалық подтипам байланысының ишемиялық инсульт нәтижелерін талдау
  4. өлім инсультінің және олардың комбинацияларын қайта тәуекел факторларын болжамдық маңыздылығын анықтау;
  5. Алматы қаласының денсаулық сақтау практикасында түрлі подитам инсульті бар науқастарға медициналық көмек көрсететін көп деңгейлі жүйесін іске асыру үшін алгоритмдерін әзірлеу.
  6. Ми тамырлары базасының жай-күйін бағалау негізінде ми резервтік ишемиялық Ми инфарктісінің деңгейін анықтау үшін;
  7. Патологоанатомиялық диагноз және клиникалық айырмашылығының маңыздылығын анықтау арқылы ишемиялық ми инфарктісінің танатогенезін бағалау.

Материалдар иен әдістер:

Клиникалық әдістері (шағымдар, соның ішінде клиникалық және инструментальдық неврологиялық емтихан, ауру тарихы, Глазго шкаласы санасында бұзылу деңгейін бағалау; неврологиялық емтихан нәтижелерін талдау динамикалық мониторинг).

 

Аспаптық әдістері (TOAST өлшемдерге сәйкес патогенетикалық инсульт түрін белгілеу допплерография Бас пен мойынның ірі артериялардың, және жаңғырық кардиография, бағалау қан реологиялық,).

 

Морфологиялық әдістері (секциялық, гистологиялық – гематоксилин және эозин, Гематоксилин және picrofucsin боялған шыны бұйымдар).

 

(Хламидиоза анықтау үшін нақты уақыт ПТР) молекулярлық-генетикалық.

 

Күтілетін нәтижелер:

 

Талдау ишемиялық ми инфарктісінің алгоритмдік диагностикасын дайындау олардың маңыздылығын анықтау үшін ерте диагностикалық критерийлерін және ерте прекурсорлардың клиникалық көріністер жиынтығы жүзеге асырылатын болады.

 

Патологиялық процессінің зияндық дәрежесі кезінде және ауқымының бұзылуына байоанысты нейрореабилитациясы

әр түрлі дәрежесі қарастырылады.

 

Олар (ишемиялық инфарктісі жоқ) бақылау тобында ишемиялық ми инфарктісі бар науқастар топтарында нейро-оңалту нәтижелері салыстырғанда болады.

 

2016-2017жж, үшін ишемиялық Ми инфарктісінің морфологиялық зерттеулер талдау өтеді және ишемиялық бас миы, миокард (жасқа байланысты ерекшеліктері, әсіресе, жынысына) басталу жиілігі анықталады және ишемиялық инсульт нұсқалары анықталады.

 

Диагностикалық қателіктерді талдау және танатогенез олардың өзектілігі (негізгі аурулардың ұштастыра түсіндіру танатогенез – егде жастағы бәсекелес үйлесті) анықтау үшін клиникалық және патологиялық диагнозы алшақтық дәрежесін белгілеу өтеді.

 

(Қан айналымының төмендеуі факторы ретінде) мидың сын мәні жалпы қан тамырлары стенозы базасымен базасын анықтау ми тамырларының зерттелгені болады.

 

Ми тамырларының базалық параметрлері анатомиялық құрылымын зерттейді және орнатылады, залалдың сипаты мен көлемі артериялық шеңбер миокард ишемиялық ми бағаланады.