Этикалық сараптамаға арналған құжаттар

Этикалық сраптаманы өту үшін өтініш берушінің қажетті құжаттары:

 1. ҚДСЖМ ҚМУ-нің ректор атына Алма Ауезова Мухамбетжановнаға.
  Кез келген нұсқауда А.М.Ауезованың атына, ғылыми-зерттеу жобасының, оның қаржыландыру (грант) және ұйымдастырудың қысқаша сипаттамасы жобасын ҚДСЖМ Этика жөніндегі комитетінің қарастыруын сұрау.

2. күші бар түйіндеме зерттеу нұсқауларын.

3. ұзерттеу хаттамалары мен бірге қажетті қосымшалымен және құжаттарын (анықтамалары мен күні).
Формат үлгісін бөлімнен көре аласыз.

4. маман еместерге арналған қарапайым тілде хаттаманың қысқаша мазмұны.

5. басқа тілдерде, қажет әлеуетті қатысушылардың зерттеу және түсінікті тілде хабардар келісім нысаны.
Формат үлгісін бөлімнен көре аласыз.

6. сауалнама және басқа да құжаттар зерттеу қатысушыларымен толтырылатындар: Зерттеу барысныда қолданылатын құжаттарды өтінішке тіркеу.

7. қатысушылардың тартуға пайдаланылатын қосымша материалдар (флайеры, жарнамалар, хабарламалар).

8. ақпараттық келісім және құжаттандыру процесінің сипаттамасы.

9. қатысушылардың зерттеуге қатысқаны үшін өтемақы сипаты ( медициналық көмек пен қосымша шығыстары).

10. Барлық маңызды орналасқан жерiне қарамастан шешімдері ұсынылған зерттеу қатысты өзге де комитеттер этика, немесе ресми билік қабылдаған (хаттама өзгерту, мысалы, теріс шешім немесе талап), және осыған байланысты жасалған хаттама өзгерістер туралы ақпарат. Ол бас тартуға алдыңғы шешімді себептерін көрсету қажет.

Зерттеу хаттамасында көрсетілуі тиіс деректер:

Тақырыбы: негізгі зерттеуші/немесе зерттеу атауы
Зерттеу мерзімдері

 1. Зерттеудің/болжамның мақсаттары/міндеттері/мәселелері
 2. Жалпы ақпарат және түсіндірме
 3. Зеррттеу дизайны және статистикалық шаралар (Қатысушылары: халық, Іріктеу критерийлері, Сәйкестендірушілер, Сауалнаманының сипаттамасы, статистикалық шаралар)
 4. Зерттеу шаралары: кім жүргізеді, қатысушылардың келісімі қай жерде, қалай алынады, пікіртерім/сауалнама, егер бар болса – талдаулар/сынамалар және т.б. алу, деректерді талдау жоспары және нәтижелерін тарату, іріктеу көлемінің есептері.
 5. Деректердің қауіпсіздігі және субъектілер ақпаратының құпиялылығын қорғау: құпиялылықтың бұзылуын азайту жоспары, деректерді сақтау жоспарлары.
 6. Рекрутинг үдерісі: рекрутинг материалдары, рекрутинг кезіндегі жекешелену мәселелері.
 7. Келісу үдерісі және құжаттама
 8. Қауіптер: зерттеумен және оның шараларымен байланысты қауіптер, қауіптерді азайту бойынша қадамдар, зерттеу барысында қатысушыларға түсетін жүктеме, деректерді жинау кезінде жекешелеуді қорғау.
 9. Пайдасы: зерттеуде қатысудан келетін пайда, зерттеуден келетін потенциалды әлеуметтік пайда.
 10. Өтемақы/төлемдер.
 11. Қауіпсіздік мониторингі.
 12. Күтілмеген мәселелер/жағымсыз жағдайлар бойынша есептілік жоспары.
 13. Сыртқы ынтымақтастық.
 14. Бақылау жоспары