Нормативтік-құқықтық база

Заңнамалық база

 1. Байланыс туралы (https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z040000567_)
 2. Ақпараттандыру туралы (https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000418)
 3. Қазақстан Республикасының Конституциясы (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_)
 4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы бөлім.(https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061#activate_doc=2)
 5. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Ерекше бөлім. (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51013880#activate_doc=2)
 6. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32683909#activate_doc=2)
 7. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577100#activate_doc=2)
 8. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119920#pos=1;-104)
 9. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік туралы заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30947162#activate_doc=2)
 10. Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30478329#activate_doc=2)
 11. Қазақстан Республикасының Ғылым туралы заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30939176#pos=1;-314)
 12. Қазақстан Республикасының Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33236181#pos=1;-314)
 13. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу туралы заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34146377#activate_doc=2)
 14. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34838929#pos=1;-314)
 15. Қазақстан Республикасының Жарнама туралы заңы (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000508_)
 16. Қазақстан Республикасының Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңы (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000451_)

Оқу қызметі

 1. «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1400010475)
 2. «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100006976)
 3. «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 Бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V080005191_)
 4. «Білім туралы құжаттарды ресімдеу жөніндегі талаптарды бекіту” туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 21 қарашадағы № 565 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070005025_)
 5. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің салалық көтермелеу жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2013 жылғы 08 тамыздағы № 324 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008676)
 6. ҚР денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000982)
 7. «Қазақстан Республикасы мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапхана қорының түзілуі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 18 шілдедегі №508 бұйрығы
 8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 26 қарашадағы N 791 Бұйрығы. Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005945_)
 9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 Бұйрығы. Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008390)
 10. «Бiлiм ұйымдары мен ғылыми ұйымдардың қызметкерлерiне мамандық бойынша жұмыс стажын есептеу ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 14 маусымдағы N 302 Бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V100006340_)
 11. «Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы»27 желтоқсандағы N 661 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070005106_)
 12. «Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін және Жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру нұсқаулығын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2010 жылғы 8 ақпандағы № 40 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 5 қаңтардағы № 1 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013010)
 13. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013317)
 14. «Шетелге оқуға жіберу ережесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 549 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100007418)
 15. «Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды Қазақстан Республикасында тану және нострификациялау (баламасын белгілеу) тәртібі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 8 тамыздағы N 542 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2005 жылғы 19 сәуірдегі N 252 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V050003633_)
 16. «Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 27 шілдедегі № 488 бұйрығы (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011934)
 17. «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 591 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012229)
 18. «Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2017 жылғы 16 наурыздағы № 125 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015026)
 19. «Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 380 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011686)
 20. «Ғылыми дәрежелер беру ережесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 214 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008552)
 21. «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі N 338 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005750_)
 22. «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2007 жылғы 23 қазандағы N 502 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070004991_)
 23. «Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы N 289 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005717_)
 24. «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V080005191_)
 25. Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің м.а. 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығы
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012007)
 26. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы.
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017565)
 27. Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15H0010297)
 28. “Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 шілдедегі № 530 бұйрығы
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015382)
 29. Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығы
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011716)
 30. “Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен босату немесе олардың міндетін тоқтату қағидаларын бекіту және “Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы № 765 қаулысы.
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000765)
 31. Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 Қаулысы.
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P080000116_)
 32. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы.
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010348)
 33. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы.
  (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017657)

Ғылыми қызметі

 1. «Медицина ғылымын 2020 жылға дейін дамыту тұжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 23 тамыздағы № 485 бұйрығы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31445205#activate_doc=2)
 2. «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 718 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 185 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015146)
 3. «Жоғары оқу орнының Ғылыми Кеңесі қызметінің үлгі ережесін және оны сайлау тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 22 қарашадағы N 574 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070005038_)

Құжатайналым                     

 1. «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010348)