2012-2014 жж. түлектерінің жұмыспен қамтылуы

2014 жылғы 1 шілденің жағдайына қарағанда.

   абс. %
Барлығы, олардың ішінде: 131 100%
1) оқуды докторантурада жалғастыруда 12 9,2%
2) жұмыс істемейді 14 10,7%
3) жұмыс істейді 105 80,2%
3.1. мемлекеттік мекемелерде, олардың ішінде: 88 83,9%
– республикалық 46 52,2%
– жергілікті 42 47,4%
3.2. жеке мекемелерде 17 16,1%
3.3. лауазымдар бойынша бөлу:
– басқарушылар, о.і. меңгерушілер 48 45,7%
– дәрігерлер (мед.өкілдер, мамандар және басқалар) 38 36,1%
– педагогикалық қызмет 16 15,2%
– ғылыми қызмет 3 2,8%

20072014 жж. аралығындағы магистранттардың бітіру көрсеткіштері

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 барлығы %
Бітірушілердің барлығы, оның ішінде: 37 28 20 24 19 35 26 70 259 100%
Мемл.тапсырыс есебінен оқыды 37 28 20 21 16 17 13 36 188 72,6%
Бағыттары:  
– ғылыми-педагогикалық бағыт 37 28 20 24 19 17 14 14 173 66,8%
– бейінді бағыт (1 жыл) 18 12 29 59 22,8%
– бейінді бағыт (МВА) 27 27 10,4%

 

Түсу сәтіндегі 2012, 2013 және 2014жж. магистранттардың жұмыспен қамтылуы

  барлығы — 131 мемлтапсырыс — 66
абс. % абс. %
ЖОО аяқтағаннан кейін 21 16% 11 16,7%
басқарушы лауазым 38 29% 5 7,6%
Практикалық денсаулық сақтау 40 30,5% 32 48,5%
Білім беру 14 10,7% 7 10,6%
басқасы (жеке құрылым, жұмыс істемейді және басқасы) 18 13,7% 11 16,7%