2007-2011 жж. түлектерінің жұмыспен қамтылуы

Магистранттардың жұмыспен қамтылуы Абс. сан %
Жалпы саны 128 100
Олардың ішінде жұмыс істейтіндер 107 84
Жұмыс істемейді 21 17
Мемлекеттік мекемелерде, оның ішінде: 75 70
                                     республикалық 38 51
                                     жергілікті 37 49
                                     жеке 21 22
Оқуды докторантурада жалғастыруда 11 10
Дәрігерлер (мед өкілдері) 49 46
Басқарушылар (менеджерлер, бөлім меңгерушілері) 25 24
Оқытушылық қызмет 8 8
Ғылыми-зерттеу қызметі (ғылыми қызметкерлер, үйлестірушілер) 14 12