10-айлық, 5-айлық денсаулық сақтау менеджері бағдарламасының түлектері

«Денсаулық сақтау менеджменті» (4-ай) 02.09.2013-26.12.2013

«Денсаулық сақтау менеджменті» 07.12.2012- 29.06.2013 (Дистанциялық оқу компонентімен, Алматы -1)

«Денсаулық сақтау менеджменті» Дистанциялық оқу компонентімен, 11.03.2013 -11.11.2013

«Денсаулық сақтау менеджменті» 14.02.2013-11.10.2013 (Дистанциялық оқу компонентімен, Қостанай қ.)

«Мейірбикелік істегі денсаулық сақтау менеджменті» 14.02.013-23.08.2013 (Дистанциялық оқу компонентімен, Қостанай қ.)

 «Денсаулық сақтау менеджменті» 20.05.2013-23.12.2013 Дистанциялық оқу компонентімен, КДО-2.

«Денсаулық сақтау менеджменті» 26.04.2013-26.12.2013 (Дистанциялық оқу компонентімен, Көкшетау қ.)

«Денсаулық сақтау менеджменті» 28.06.2013-27.12.13 (Дистанциялық оқу компонентімен, Қарағанды қ.)

«Денсаулық сақтау менеджменті» 29.03.2013-29.11.2013 (Дистанциялық оқу компонентімен, Тараз қ.)

«Денсаулық сақтау менеджменті» 29.03.2013ж- 29.11.2013 (Дистанциялық оқу компонентімен, Алматы – 2)

«Травматология және ортопедия» (5-ай) 01.11.2013ж. -01.04.2014 ж.

«Жалпы практика дәрігері» (4-ай) 02.09-26.12.13ж.

«Дерматокосметология» (4-ай) 11.11.2013ж. -10.03.2014 ж.

«Функциональная диагностика» (4-ай) 25.07.-15.11.13 ж.