Алматы қ. 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы, Алматы қаласының Даму бағдарламасы, Алматы қаласы әкімдігі мен Денсаулық сақтау министрлігі арасында жасалған меморандумының негізгі көрсеткіштері

Ғылым және технологиялар: Медицина

Бас ұйым: «ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті

Басымдылық: Алматы қаласы халқының денсаулығын сақтау

Жүзеге асыру мерзімі: 2017 жыл

Зерттеу объектісі: Алматы қ. 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы, Алматы қаласының Даму бағдарламасы, Алматы қаласы әкімдігі мен Денсаулық сақтау министрлігі арасында жасалған меморандумының негізгі көрсеткіштері

 

Жұмыс мақсаты: Алматы қ. 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы, Алматы қаласының Даму бағдарламасы, Алматы қаласы әкімдігі мен Денсаулық сақтау министрлігі арасында жасалған меморандумының негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді, халық денсаулығын жақсарту мақсатында денсаулық сақтау саласын басқарудың заманауи иехнологияларын жасау және енгізу үшін аймақтың денсаулық сақтау саласын дамыту индексін талдау.

Міндеттері:

1.  Халық денсаулығының жағдайын, емдеу-профилактикалық іс-шараларды, денсаулық сақтау жүйесінде менеджментті сипаттайтын Алматы даму бағдарламасы 2016-2018жж. бойынша Алматы қаласы әкімдігі мен Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі арасындағы меморандум Алматы қаласындағы денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы бойынша ай сайын мониторинг жүргізу.

2. Алматы қ. бойынша 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы, Алматы қаласын Дамыту бағдарламасы, Алматы қаласы әкімдігі мен Денсаулық сақтау министрлігі арасында жасалған меморандумның негізгі көрсеткіштері индикаторларына қол жеткізу нәтижелеріне талдау жүргізу.

3. Нәтижелерін жақсарту үшін ұсыныстар мен ұсынымдардың негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізе алмау тәуекелдерін айқындау.

4. Аурулардың және олардың асқыну қауіпінің факторларын алдын алу үшін жоспарлау және стратегияларды басқару үшін деректерді алу. 

Материалдар мен әдістер:

–       Алматы қаласы бойынша 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы, –       Алматы қаласының даму бағдарламасы;

–       2016-2018жж. үшін Алматы қаласының әкімдігімен Денсаулық сақтау министрлігі арасындағы меморандум;

–       халықтың денсаулығын жақсарту үшін қазіргі заманауи денсаулық басқару технологияларын әзірлеу және енгізу үшін аудандық денсаулық сақтау саласын дамытудың индексі;

–       маңызды қорытындылар шығару үшін статистикалық зерттеу әдістері.

Күтілетін нәтижелер:

1. Алматы қ. бойынша 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы, Алматы қаласын Дамыту бағдарламасы, Алматы қаласы әкімдігі мен Денсаулық сақтау министрлігі арасында жасалған меморандумға бойынша ай сайын мониторинг жүргізіледі;

2. Алматы қ. бойынша 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы, Алматы қаласын Дамыту бағдарламасы, Алматы қаласы әкімдігі мен Денсаулық сақтау министрлігі арасында жасалған меморандумның негізгі көрсеткіштері индикаторларына қол жеткізу нәтижелеріне талдау жүргізіледі.

3. Аурулардың және олардың асқыну қауіпінің факторларын алдын алу үшін жоспарлау және стратегияларды басқару қол жетімді болады.