Ғылыми-клиникалық Кеңес

1. Жалпы жағдайлар
• ҚДСЖМ Қазақстандық медицина университеті (әрі қарай Университе) Ғылыми-клиникалық Кеңесі (әрі қарай Кеңес) тұрақты консультативтік-жиналыс органы болып табылады.
• Кеңес университеттің ғылыми және клиникалық қызметінің ұжымдық басқару нысаны болып табылады.
• Кеңес емдік басқаруды жетілдіру, ғылыми және білім беру саясатын қалыптастырып іске асыру өзекті мәселелері бойынша ұсыныстар жасау мақсатында, ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, сондай-ақ студенттердің клиникалық оқу басқаруды, жақсарту және университеттің клиникалық жұмыстарын үйлестіру, клиникалық кафедралар қызметкерлеріне тиімді денсаулық сақтау практикалық көмек көрсету функциялары құрылады.
• Университет Кеңесінің құрамы ректордың бұйрығымен және кемінде 5% кем емес Кеңес мүшелері арқылы 8-10 адам көлемінде 5 жылға тағайындалады. Кеңес құрамына ғылыми семинарлардың өкілдері, жетекші ғалымдар және тәжірбиелі клиникалық дәргерлер: департамент директорлары, клиникалық кафедралардың меңгерушілері, профессорлар, доценттер, тәжірбиелік денсаулық сақтау ұйымдарының басшылары немесе университеттің клиникалық базасы кіреді. Өзінің Кеңес қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Университе Жарлығымен, Басқарма және университеттің басшыларының шешімдерімен, Университеттің ішкі ережелерімен және осы ережемен жұмыс жасайды.

2. БАСТЫ БӨЛІМ
2.1 Кеңестің басты мақсаты мен міндеті
Кеңестің басты мақсаты мен міндеттері:
• білім беру жүйесінің, қазақ және әлемдік ғылыми бағыттарында дамыту үшін келешегіне талдау жүргізу;
• ғылыми және медициналық зерттеу басымдықтарын анықтау туралы ұсыныстар дайындау;
• университетінде ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау тиімділігін талдау,PhD докторанттарының, докторанттар мен магистранттардың жұмыстарын тыңдап және жылдық қоыртынды жасап ұсыныс шығару;
• ҚР Білім және ғылым министрлігінің, ҚР Денсалуық сақтау министрлігінің, экперттік конкурс жұмыстарының және жобаларының Университет Басшысы және Басқармасы, ғылыми-зерттеу жұмыстарының аяқталуын, Университет құрылым бөлімшелерінің ғылыми бойынша жылдық қорытындысын өткізуін жүзеге асыруын бұйырды.
• емдеу және білім беру ғылыми үрдісін пайдаланып талдау үшін тиісті ұсыныстар дайындау;
• материалдық- тезникалық базаларын дамыту үшін ғылыми зерттеулерін өткізу, сонымен қатар университетете Ғылыми қолданыстағы жабдықтың күйін талдау және тиімді пайдалану;
• халықаралық қатысуы бар, соның ішінде ғылыми конференциялар, семинарлар, мастер-кластарға қатысу;
• ғылыми зерттеулерді бірлесіп дамытып және университеттің ғылыми қызметкерлерінің халықаралық ғылымын және ғылыми-техникалық ыңтымақтастығын зертеп дамыту;
• пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге және авторлық сабақтас құқықтарды тіркеу үшін қолдануға тұрақты зерттеу, ғылыми ұжымдардың және сарапшылардың деректер базасын қалыптастыру, инновациялық патенттер және зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы сертификатын алу.

2.2. Кеңес қызметінің функциясы
Кеңес қызметінің функциялары мыналар:
• кафедралар мен университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми-клиникалық қызметінің қалыптасу туралы өзекті мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау;
• магистратуралардың, докторантуралардың және университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми жұмыстарының зерттеу семинарларының сапасын бақылау.
• ғылыми бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу бойынша ғылыми-техникалық жұмыстарын өткізу;
• білім беру процессінде және емдеу жетістігіне жету үшін ғылыми-технологиялық пайдалануды насихаттау;
• ғылыми халықаралық және ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа университет ғалымдарының қатысуына жәрдемдесу;
• аудандық халыққа диагностикалық және емдік-профилактикалық көмек көрсету сұрақтары бойынша Университеттің клиникалық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;
• Университет студенттерінің клиникалық оқытуын үйлестіру және бақылау;
• Университет бөлімшелерінің клиникалық жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар Кеңесіне ұсыну;
• Университеттің бірлескен іс-шараларды жетілдіру және қоғамдық денсаулығын қорғау үшін облыс денсаулығын қамтамасыз ету практикаға шолу және жүзеге асыру мәселелерін қарастыру;
• Университеттің клиникалық базалары құрылымын, студенттер мен дәрігерлердің тәжірибелік оқыту одан әрі жетілдіру бағытын оңтайландыруға университетінің кеңесіне ұсыныстар талдау және ұсыну;
• Кеңеске кандидаттарды университетінің ғылыми және клиникалық тиісті құрылымдық бөлімшелерінің жоғары лауазымдарға тағайындау зерттеу және ұсыну;
• бөлімдерінің емдеу-профилактикалық қызметінің отырыстарында қарау, этикалық және деонтологиялық ережелер мен осы мәселелер бойынша қабылдау ұйымдық шешім университетінің кеңесіне ұсыныстар енгізуге;
• моральдық және материалдық ынталандыру мәселелері талдау, емдеу және алдын алу ісін-жетілуге байланысты университеттің клиникалық бөлімдерінің үздік қызметкерлеріне көтермелеу бойынша баянаттары жөгігде Кеңесіне қолданылады;
• Университеттің клиникалық қызметі мен ұйымдастыру және университеттің клиникалық базаларында инновациялық технологияларды дамыту мен пайдалану жөніндегі практикалық денсаулық сақтауын үйлестіру.
• студенттердің қалалық, республикалық және басқада деңгейдегі ғылыми-зерттеу жұмысынтарына, ғылыми-техникалық сараптаманы жүзеге асыратын ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу;
• докторлық және магистранттық диссертацияларды қайта куәландыруға, қарау және бекіту;
• монографиялар жариялау үшін қарастыру және бекіту;
• Кеңестің құзыретіне кіретін мәселелер шешу.
Кеңес құқығы
Кеңес құқығы бар:
• үйлестіру және бақылау департаменттері мен университеттің басқа да бөлімшелерінің жұмысын кадрлар даярлау емдеу және алдын алу, зерттеу, оқыту және дамыту ұйымдастыру өткізу үшін, университеттің клиникалық базаларында қызметкерлері мен ведомстволардың жұмысын жетілдіру;
• Университет кафедраларының емдеу -профилактикалық және медико – әлеуметтік қызметін, докторанттар мен магистранттардың даярлауын жақсарту үшін Басқармаға және Ғылыми Кеңеске шығару;
• Кеңес функцияларын орындауына байланысты кафедралар мен университет құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат сұрау;
• университет кафедраларында ғылыми және клиникалық жұмыстар жағдайын бақылау үшін;
• Университеттің клиникалық қызметін және тәжірбиелік денсаулық сақтауын жетілдіру үшін ұйымдастыру бойынша ұйымдастыру-әдістемелік конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, өткізу.

Жауапкершілік
• Ғылыми-клиникалық кеңесінің жұмыстарына оқу жұмыстар және ғылыми-инновациялық қызметі жөніндегі проректоры жауапты;
• университеттің қазіргі жағдай талаптарын дамыту және қамтамасыз ету сапасы үшін ғылыми – клиникалық орталығы жауапты.

Қарым-қатынас
• Кеңес ғылыми және клиникалық қызметінің ұжымдық басқару нысаны болып табылады және университеттің келесі бөлімшелерімен қарым-қатынаста: университеттің барлық клиникалық кафедралары, клиникалық жұмысы бөлімінің және дәлелді медицина, жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті.

Кеңес ұйымдастыру жұмысы
• Кеңес жұмысын үйлестіруші және төрағасы оқу жұмыстар және ғылыми-инновациялық қызметі жөніндегі проректоры болып табылады; Университеттің клиникалық қызметкерлері арқылы төраға орынбасары және хатшысы тағайындалады;
• Кеңес мүшелері ерікті негізде қызмет етеді;
• Кеңес отырысы 2 айда бір рет керек жағдайда өткізіледі;
• Комиссия кеңесінің жұмысы отырысы аясында практикалық медицинаның негізгі бағыттары бойынша оның шешімдерінің, алдын-ала орналастыру оқыту мәселелерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету;
• Кеңестің шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады – (50% астам) көпшілігі Кеңес қорытындылар мен ұсыныстарының сипаты болып табылады;
• Кеңестің материалдары Университеттің ғылыми-клиникалық орталығынад сақталады;
• Кеңес тиімді жұмыс істеу үшін Университет Басқармасы қолайлы жағдай жасайды.

Қайта қарау, өзгерті енгізу, сақтау және тарату
• қайта қарау, өзгерту енгізу, сақтау және тарату университетінің менеджмент және сапа жүйесінің ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
• Университеттің ережесінің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және қызметкерлермен жұмыс істеу басқармасында тіркеліп сақталады.