Ғылыми медициналық ағылшын тілі

Мақсатты аудитория

Медициналық ЖОО оқытушылары, ЖОО, ҒЗИ, ҒО ғылыми қызметкерлері және магистранттары, ғылыми бөлімнің менеджерлері және ЖОО, ҒЗИ, ҒО басқарушылық жұмыс құрамына арналған.

Ағылшын тілінің талап етілетін деңгейі: орташа және/немесе жоғары (Intermediate and/or higher)

Сипаттамасы

Курс бағдарламасы импакт-факторы бар халықаралық деңгейдегі журналдарда медициналық мақалаларды  жариялау және ресмідеу ережелеріне, халықаралық конференцияларда баяндама жасау, гранттарға, ғылыми тағылымдамалардан өту және шет елде зертханалар мен ғылыми орталықтарда жұмыс істеуге құжат тапсыруға бағытталған.

Ұзақтығы: 4 ай, қарқынды (аптасына 3 сағаттан 3 рет).

Курстың мазмұны

  1. Ағылшын тілінде медициналық мақалаларды жасау (жазу), оларды халықаралық деңгейдің талаптары және стандарттары бойынша ресімдеу үшін қажет дағдыларды қалыптастыру және дамыту.
  2. Медицина бойынша ағылшын тілінде академиялық мақалаларды жазу деңгейі үшін қажет сөздік қорды, кәсіби терминологияны және грамматикалық білімді дамыту.
  3. Курстың мәтіндік және жазбаша компоненттері купр мазмұнында көрсетілген медициналық тақырыпты қамтиды.
  4. Тыңдалым және ауызша сөйлесу лекцияларды (семинарлар, алғышқы ұысынылымдар мен кері байланысты) өткізу жағдыларын жақсартуға шоғырландырылады.
  5. Курс зерттеу нәтижелерін жазу және жазбаша мазмұндау дағдыларын, сонымен қатар меншік зерттеулерді ауызша ұсынуды дамытуға ықпал етеді.
  6. Фандрайзинг және грантрайтинг