Медициналық ЖОО оқытушыларына арналған ағылшын тілі

Мақсатты аудитория

Орта және жоғары медициналық оқу орындарының оқытушыларына арналған.

Ағылшын тілінің талап етілетін деңгейі: орташа және/немесе жоғары (Intermediate and/or higher)

Сипаттамасы

Курс бағдарламасы заманауи білім мен медицинаның өзекті бағыттарын меңгеруге, ПОҚ академиялық мобильдігін дамытуға, ағылшын тілінде сабақ өткізу және халықаралық байланыстарды дамытуға бағытталған.

Ұзақтығы: 4 ай, қарқынды (аптасына 3 сағаттан 3 рет).

Курстың мазмұны

  1. Медициналық оқу орындарының оқытушысы мен білім алушылары арасында ағылшын тілінде тиімді сөйлесуге қажет дағдыларды қалыптастыру және дамыту.
  2. Медицина бойынша ағылшын тілінде тыңдаушыларға сабақ өткізуге қажет сөздік қорды, кәсіби терминогияны және ауызша сөйлеуді дамыту.
  3. Курстың мәтіндік және жазбаша компоненттері купр мазмұнында көрсетілген медициналық тақырыпты қамтиды.
  4. Тыңдалым және ауызша сөйлесу лекцияларды (семинарлар, алғышқы ұысынылымдар мен кері байланысты) өткізу жағдыларын жақсартуға шоғырландырылады.
  5. Курс шешендік шеберлікті және аудиторияны қызықтыра білу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.
  6. Интерактивтік сабақтар мен бағалау әдістерінің негізгі қағидаларын оқып білу.

Кәсіпқой ортада ғылыми конференцияларды дайындау/ қатысу үшін ағылшын тіліндегі коммуникативтік дағдыларды пайдалану.