Managers of the year 2017

1 Tatyana Davletiyarova

2 Gabit Isabekov

3 Dinara Toiguzbayeva

4 Evgeniya Velishek

5 Olesya Borisova

6 Botagoz Isergepova

7 Gulmira Sabitova

8 Daniyar Akhmetov

9 Akzharkyn Taubayeva

10 Kairat Imash

11 Oksana Shatkovskaya

12 Murat Kulbaymbetov

13 Almas Masalimov

14 Malik Kerimbekov

15 Kulshat Kakimova

16 Zhanar Bakenova

17 Aziza Nurbayeva

18 Aigul Shinbolatova

19 Gulnara Igisinova

20 Alma Urazhanova

21 Timur Karakulov

22 Rauza Makhmudullaeva

23 Alfiya Bayysbekova