Managers of the year 2015

1 Asylkhan Adilzhanov

2 Marat Askarov

3 Dinara Ayaganova

4 Erbolat Beisakhmetov

5 Roza Bekbayeva

6 Ainur Dzhumatayeva

7 Sabken Zhakisheva

8 Dusenbai Kariyev

9 Mentai Kerimbayeva

10 Samal Kozhalimova

11 Saule Konkasheva

12 Nurgul Kusainova

13 Natalia Nemtina

14 Azat Nugman

15 Erlan Omarbekov

16 Aigul Raisova

17 Saule Raisova

18 Bakhtiyar Sapar

19 Gulsara Sarbasova

20 Bakhytbek Tleubayev

21 Gainel Usatayeva

22 Karzhas Omarov

23 Aigerim Aktaeva

24 Daulet Dariyabekov

25 Aidana Kismetova

26 Beibut Botayev

27 Rustem Idrisov

28 Makpal Bayborieva

29 Farida Amirova

30 Hadim Mendyhanov

31 Galymzhan Bimurzaev

32 Aigul Abdikhanova

33 Saule Sauranbayeva

34 Nikolai Ten

35 Zhamal Sholanova

36 Nurali Zhumanov

37 Gulnar Kusainova

38 Dina Kusainova

39 Sholpan Nurzhanova

40 Mukhtar Uteshev

41 Nurgali Moldakhanov

42 Neilya Aldasheva

43 Assel Doshakanova

44 Aigul Atay

45 Gulzhakhan Zharkesheva

46 Gani Yessenkulov

47 Lyazzat Zhumadilova

48 Gulmira Alipova

49 Spandiar Bekzhigitov

50 Manat Sadykova

51 Beybitkali Tleubergenov

52 Rytbek Sailaubekly

53 Zhasulan Kuanyshbayev

54 Daurenbek Nysanov

55 Zhumabay Kuryshbayev