Managers of the year 2010

1 Yerlan Akhmadiyev

2 Sjezbek Esenbayev

3 Tamerlan Mardenov

4 Dinara Mirzakhmetova

5 Aizhan Masinova

6 Bauyrzhan Rakhimgaliyev

7 Galymzhan Orazalin

8 Aida Omarova

9 Didar Urazbekova

10 Meruert Sadykova

11 Saule Kozhabekova

12 Ainur Isagaliyeva