Alumni 2010-2012

1. Saule Abdrakhmanova
2. Gulbanu Gumarova
3. Nurgul Darmen
4. Gaukhar Darkembekova
5. Balausa Yersarieva
6. Aizhan Zholdasbekova
7. Bolatbek Izbasarov
8. Vitaliy Kamhen
9. Dana Korganbaeva
10. Raushan Kocherova
11. Dulat Kultayev
12. Anna Lee
13. Bekkazy Omaruly
14. Ramazan Toksanbaev
15. Mira Turbekova
16. Zhandos Uap
17. Aida Utemuratova
Master’s degree programme (2011-2012)
1. Bibigul Abdilmanova
2. Raushan Baigenzheeva
3. Ongarsyn Byauzakov
4. Indira Bishimova
5. Ayman Zhekseyitova
6. Zhazira Zamanbekova
7. Lyazzat Kazanbaeva
8. Nazigul Konyrtayeva
9. Aizat Moldagasimova
10. Daniyar Urmurzin
11. Dana Umralieva
12. Lyazzat Tuleyeva
13. Talant Rakhmanov
14. Hamila Musahanova
15. Zhanar Ibraimova
16. Saule Kozhabekova
17. Gulnaz Sarmenbetova
18. Gulzhan Sadyrbaeva