Alumni 2006-2008

1 Alma Aubakirova
2 Gulnar Beisembina
3 Botakoz Bukharbayeva
4 Margarita Graf
5 Farida Djumazova
6 Asem Yelikbayeva
7 Dina Yerzhanova
8 Gulmira Ermakhanova
9 Elmira Zatybekova
10 Olesya Ilyina
11 Diana Kaliyeva
12 Anar Karimova
13 Andrey Maisengelter
14 Rizaidin Musalimov
15 Daniyar Neizer
16 Gulzada Saduova
17 Oksana Talanova
18 Alma Talgatbek
19 Farhat Tokmoldinov
20 Rauan Utegenova
21 Saulesh Utkelbayeva
22 Murat Yerkinov
23 Zemfira Khasenova
24 Kairat Khasenov
25 Karlygash Shohamanova
26 Marzhan Brimzhanova
27 Enlik Mamurbayeva
28 Aliya Bekzhanova