Дәлелді медицина орталығы

Қазақстан Ресупбликасының қоғамдық денсаулық сақтау ұйымдарының қызметтерінде, сондай ақ тәжірибелік дәрігерлермен басқада қызығушылық мудделлерді, магистралармен, докторанттармен оқу процесіне дәлелді медицина принциптері мен әдістемесі жүзеге асыру үшін арналған орталық.

Орталықтың мақсаты, дәлелді медицина үшін Қазақстан Республикасының медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін, денсаулық сақтау саласындағы кеңінен тарату және қолдану медициналық араласу тиімділігін жасау және ақпараттық-ресурстық-әдістемелік деректерін іздеу үшін табылады.