Докторантура

Оқуға түсу

Докторантура
Phd докторантурасының жоспар-бағдарламасы
Үлгілік қағидалар
Қабылдауға арналған өтініш үлгісі

Оқу

2022-2023 оқу жылына арналған элективті пәндер каталогы

Білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламасы 2019-2020
Білім беру бағдарламасы 2020-2021

 

Сабақ кестесі

Акад. календарь Докторантуры 1к.
Акад. календарь Докторантуры 2,3 к.
Расписание Докторантуры 1 курс
Расписание Докторантуры 2 курс.
Расписание Докторантуры 2 курс
Расписание Докторантуры 3 курс
Докторанттардың 2022-2023 оқу жылына арналған сабақ кестесі
2022-2023 оқу жылына арналған докторантура ББ академиялық күнтізбесі

Бітіру

Ағымдағы бақылауды өткізудің үлгілік қағидалары
Диссертациялық кеңес туралы ереже
ДК-ға ұсынылатын құжаттар тізілімі

2018 ж. 6D110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша докторанттарға арналған мемлекеттік емтихан сұрақтары

Қосымша мәліметтер

6D110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша докторантураның мамандандырылған (бағдарламалық акредиттеу) білім беру бағдарламасының аясында сыртқы бағалау (аудит) бойынша БСҚҰҚА сарапшы тобының ұсыныстары мен ескертулерін жою бойынша түзету әрекеттер жоспары

Ағылшын тілінде оқыту бағдарламасы