Магистратураға түсушілерге арналған ақпарат

КТ-ға қатысу үшін магистратураға түсушілерден өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 1 маусымынан 15 шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығының (бұдан әрі – ҰТО) ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады https://app.testcenter.kz/.

            Тұлғаларды ғылыми-педагогикалық магистратураға ақылы негізде оқуға қабылдау қазақ немесе орыс тілінде оқытатын магистратурада КТ бойынша 150 балдық бағалау жүйесіне сәйкес КТ нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Осы Үлгілік қағидаларға 7-қосымша (бұдан әрі – 7-қосымша): кемінде 75 балл, шет тілінде – кемінде 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдау кезінде – кемінде 7 ұпай, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен – кемінде 7 ұпай, оқуға дайындықты анықтау тесті бойынша – кемінде 7 ұпай.

Ақылы білім берудің шекті баллы: кемінде 75 балл

Мемлекеттік білім грантын алудың шекті баллы: кемінде 75 балл

Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейіндік магистратураға тұлғаларды ақылы негізде қабылдау бейіндік магистратурада қазақ немесе орыс тілінде КТ бойынша 100 баллдық бағалау жүйесіне сәйкес КТ нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Осы Үлгілік қағидаларға 7-1-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілі (бұдан әрі – 7-1-қосымша): 50 баллдан кем емес, оқуға дайындығын анықтауға арналған тестілеу кезінде – 7 баллдан кем емес, бейіні бойынша білім беру бағдарламаларының тобы: бір дұрыс жауапты таңдағанда – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдағанда – кемінде 7 балл.

Ақылы оқу үшін шекті балл: 50 балл

Қажетті құжаттар тізімі:

1) ұйым басшысының атына өтініш (1-қосымша);

2) қосымшасы бар жоғары білімі туралы құжат (түпнұсқасы және нотариалды куәландырылған көшірмесі);

3) жеке басын куәландыратын құжат (нотариалды куәландырылған көшірмесі);

4) 3×4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

5) № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген электрондық форматтағы 075/е нысаны бойынша медициналық анықтама;

6) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық сертификаты бар тұлғалар магистратураға кешенді тестілеудің (бұдан әрі – КТ) Шет тілі бойынша тестінен босатылады.

ағылшын тілі:

IELTS – кемінде 6,0;

IELTS INDICATOR – кемінде 6,0;

TOEFL ITP  – 543 баллдан кем емес;

TOEFL IBT – кемінде 60; 

TOEFL PBT – кемінде 498;

неміс тілі:

Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/C1 деңгейі);

TestDaF-Prufung (NiveauC1/ C1 деңгейі);

француз тілі:

Test de Franзais International™ – (TFI – оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес);

 Diplome d’Etudes en Langue franзaise – (DELF, B2 деңгейі);

 Diplome Approfondi de Langue franзaise – (DALF, C1 деңгейі);

 Test de connaissance du franзais – (TCF  – 50 балдан кем емес).

* Қалғандары КТ-ны шет тілі бойынша жалпы негізде тапсырады.

7) еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін);

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса);

9) app.testcenter.kz сайтынан кешенді тестілеудің нәтижелері.

* Тізбеден құжаттардың толық топтамасы ұсынылмаған жағдайда, қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерден түскен өтініштерді қарамайды.

2023-2024 оқу жылында «ҚДСЖМ» ҚМУ магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша денсаулық сақтау саласындағы мамандарды даярлауды жоспарлап отыр:

1. «Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент» (кәсіби бағытта 1 жыл және ғылыми-педагогикалық бағытта 2 жыл);

2. «Қоғамдық денсаулық сақтау» (білім беру бағыты бойынша 1 жыл және ғылыми-педагогикалық бағытта 2 жыл);

3. «Медицина» («Медицина» мамандығы бойынша 1 жыл оқу және ғылыми-педагогикалық бағытта 2 жыл);

4. «Медициналық-профилактикалық іс» (білім беру бағытында 1 жыл және ғылыми-педагогикалық бағытта 2 жыл).

            Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратурада (оқу мерзімі 2 жыл) ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуда. Ғылыми-педагогикалық бейіндегі магистратурада оқуды аяқтаудың негізгі критерийі магистранттың оқу және ғылыми қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, оқудың барлық кезеңіне кемінде 120 академиялық кредитті игеру болып табылады. Қорғаған магистрлік диссертациясына «Медицина ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.

            Бейіндік бағыт бойынша магистратурада (оқу мерзімі 1/1,5 жыл) денсаулық сақтау жүйесі үшін басқарушы кадрларды және сарапшыларды даярлау үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары іске асырылуда.

            Бейіндік бағыттағы магистратурада оқуды аяқтаудың негізгі критерийі магистранттың оқу-эксперименттік қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, оқудың барлық кезеңіне кемінде 60/90 академиялық кредитті игеру болып табылады. Магистрлік жобаны қорғаған «Денсаулық сақтау магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.

Байланыс ақпараты:

Телефон: +7727 337 80 18 (ішкі. 103), +7771 780 76 67

Ватсапқа жазыңыз

Электрондық почта:  e-pk@ksph.kz

сайт:  www.ksph.kz

Біздің мекен жай: Алматы қ, Өтепов көш 19а, 2 қабат, 201,202 каб.

Сіздерді докторантураға оқуға шақырамыз!